INSCHRIJVING SEIZOEN 2020-2021

Gisteren hebben alle teamcaptains van afgelopen seizoen een bericht gekregen dat zij zich weer kunnen inschrijven voor de aankomende competitie. Ook hierbij maken wij gebruik van Teambeheer, zodat de teamcaptains alle informatie kunnen verzamelen en invoeren en er geen noodzaak is om gegevens op papier in te leveren. Heb je vragen? Je kunt altijd bij onze secretaris terecht, via telefoon, email, of kom langs in Dubbel10!

Heb jij nu ook erg veel zin om te darten, maar nog niet eerder meegespeeld bij de ACDC? Je kunt inloggevens opvragen door een email te versturen aan joshua_van_rootseler@live.nl. Heb je nog geen team, maar wil je wel graag spelen? Zowel dartcafé Dubbel10, als onze wedstrijdsecretaris (Laurens) helpen je graag. Laurens vind je vaak achter de bar in Barretje no5, maar je kunt hem ook bellen of mailen (zie de contact gegevens onder organisatie op deze website).

We hopen dat jullie je allemaal weer aanmelden (en op tijd aanmelden)! We hopen op 31 augustus of 7 september weer van start te gaan!

Let op: na het inschrijven is het de bedoeling dat je de contributie overmaakt via een (bank)overschrijving de gegevens vind je zowel op deze website als in teambeheer bij het inschrijven – vergeet niet je teamnaam te noemen in de overschrijving. Na ontvangst ontvang je de factuur/ het betalingsbewijs van onze penningmeester.

Traditioneel betalen de speellocaties veelal de contributies van de teams, als bedankje aan de spelers om bij hun te spelen. De contributie is een team verantwoordelijkheid en we willen jullie vragen om dit jaar te overwegen de contributie als team te betalen. Dit als ondersteuning van deze horeca gelegenheden nu ze enkele maanden de deuren hebben moeten sluiten.

HET VERVOLG VAN DE COMPETITIE (2)

Beste leden van de ACDC,

Vorige week hebben wij een bestuursvergadering gehad om de huidige status en mogelijkheden door te nemen. Hierbij hebben wij gesproken over een aantal zaken die ons als vereniging en leden aangaan.

Voorgang competities

Allereerst hebben wij gekeken naar de huidige maatregelen en ook de stippen op de horizon zoals deze door de overheid uiteen zijn gezet. Helaas moeten wij concluderen dat het niet mogelijk is om de voortgang van de reguliere competitie op of voor 1 juli op te starten. Met de stelling dat op 1 september weer begonnen mag worden met competities en binnensporten is het onwaarschijnlijk dat dit tijdig zal worden aangepast náást dat wij het onwaarschijnlijk achten dat de regels rondom de 1,5 meter maatschappij snel worden aangepast.

Het bestuur is daarom tot de conclusie gekomen dat wij de competitie met onmiddellijke ingang afbreken en nietig verklaren.

Voor de afronding van de beker competitie ligt dit anders. Dit gaat over een beperkt aantal nog te spelen wedstrijden, waarvoor het afhankelijk van de maatregelen van de overheid nog mogelijk is om deze aan het begin van het volgende seizoen af te ronden. De volgende beslissing en evaluatie met betrekking tot de bekercompetitie zal – zoals het er nu uitziet – eind augustus door ons genomen kunnen worden.

De ALV

Jaarlijks zijn wij als vereniging verplicht een speciale ALV te organiseren, namelijk de jaarvergadering. Deze vind normaal gesproken plaats in juni. Als bestuur hebben wij besloten dat het beter en leuker is om een ALV “in persoon” plaats te laten vinden. Deze ALV zal op een later, nog te bepalen, moment plaatsvinden.

Hoewel het toegestaan is om 30 personen op een locatie bij elkaar te hebben – en zelfs 100 vanaf 1 juli – hebben we nog wel te maken met het 1,5 meter beleid en daarnaast het feit dat wij leden die in de hoog risicogroep vallen niet willen uitsluiten van deelname.

De oproep voor de ALV volgt zoals in het Huishoudelijk Reglement opgenomen per email, maar wordt ook aangekondigd op de facebook pagina en de webpagina. Als je twijfelt of je emailadres bij ons bekend is, laat dan je teamcaptain dit controleren in Teambeheer. Hij of zij kan hier ook je emailadres in opnemen.

Mochten er zaken zijn die je wil bespreken tijdens de ALV geef dit dan TEN MINSTE 10 dagen voor aanvang van de ALV door aan de secretaris.

Eindtoernooi

Het eindtoernooi voor dit seizoen gaat helaas niet door. Of we een start toernooi kunnen organiseren begin volgend seizoen, zoals wij graag zouden willen als vervanging, is nog maar de vraag en zoals het er nu uitziet niet waarschijnlijk. Wij houden ook dit in de gaten en jullie op de hoogte.

Als er vragen of opmerkingen zijn, dan kun je contact met één van de bestuursleden opnemen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Jan Maarten van der Valk
voorzitter

VERVOLG VAN DE COMPETITIE

Beste leden van de ACDC,

In tegenstelling tot enkele andere bonden hebben wij gewacht tot de laatste besluiten van het kabinet afgelopen dinsdag met betrekking tot de maatregelen over het indammen van het Corona / COVID-19 virus.

Als bestuur hebben wij het volgende besloten:

Indien de maatregelen op of voor 1 juli 2020 worden opgeheven, en wij in lijn met de voorschriften van de overheid en RIVM onze competitie en beker competitie kunnen voorzetten zullen wij zo spoedig mogelijk na deze opheffing beide hervatten. Indien noodzakelijk zullen wij enkele kleine aanpassingen maken (denk hierbij aan het spelen van een uit-en thuiswedstrijd tijdens de play-off in 1 week in plaats van verspreid over 2 weken).

Als wij niet veilig de competitie voort kunnen zetten na 1 juli 2020 zullen de huidige competitie en bekercompetitie worden stopgezet en dit seizoen nietig worden verklaard.

Onze belangrijkste overwegingen:
1. Als ACDC hebben wij een competitie die normaal gesproken loopt van ca begin september tot en met eind mei. In de zomer hebben wij geen separate competitie. Onderzoek door de competitieleider heeft aangetoond dat wij onze competities kunnen afronden in 8 weken. Als wij uiterlijk begin juli de competitie hervatten is het mogelijk deze voor de start van het volgende seizoen af te ronden. Mogelijk kunnen we de start van het nieuwe seizoen op dat moment ook iets uitstellen.
2. Wij gaan er vanuit dat deelnemers graag de mogelijkheid hebben om in wedstrijdvorm darts te spelen. Die mogelijkheid is voor het moment ontnomen en wij willen iedereen graag de mogelijkheid geven dit toch te doen zodra dit weer mogelijk is.
3. Wij verwachten dat (verre) vakanties nog niet mogelijk zijn, zodat de meeste leden in staat zullen zijn om te spelen. Dat neemt niet weg dat de voortzetting van de competitie nog meer in het teken zal staan van onze opzet: een gezelligheidscompetitie, waarbij een ieder aan de oche wil winnen, maar wel met een zeer sportieve insteek. Bij de voorzetting vragen we dan ook meer flexibiliteit rondom invallers, aantal partijen dat gespeeld wordt, etc.
4. Onze speellocaties worden op dit moment hard getroffen door de maatregelen. Met het vervolgen van de competitie hopen wij ook hun een hart onder de riem te steken en enige (extra) bedrijvigheid te geven tijdens de zomer, met gezellige dartavonden.

Hoe het vervolg er exact uit komt te zien? Wij weten het nog niet. Maar we willen wel graag duidelijkheid verstrekken over ons uitgangspunt en dat is: het aanbieden van een gezellige, volledige competitie. Zodra er duidelijkheid is over de verdere maatregelen, laten wij zsm weten hoe en wanneer wij verder gaan. Dit wordt op dat moment zo snel mogelijk aan de captains meegedeeld en komt daarna ook zo snel mogelijk online.

Als er vragen of opmerkingen zijn, dan kun je contact met één van de bestuursleden opnemen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Jan Maarten van der Valk
voorzitter

COMPETITIE STILGELEGD TOT EN MET 7 APRIL

Beste leden, met de aankondigingen vandaag, is de competitie een week langer stil gelegd (tm dinsdag 7 april). We hopen welliswaar op dinsdag 7 april wel weer te kunnen spelen, maar rekenen daar nog niet op en nemen graag de tijd om ons te bezinnen op het vervolg van de competitie.

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte gedurende de verdere ontwikkelingen en wensen jullie en jullie dierbaren alle gezondheid toe in de tussentijd!

COMPETITIE STILGELEGD TOT EN MET 31 MAART

Beste leden van de ACDC,

Net als andere organisaties in Nederland houdt het Corona-virus ons als bestuur bezig. Op dit moment, de aangescherpte maatregelen van 12 maart in ogenschouw nemend, zijn wij van mening dat ook wij helaas de competitie stil moeten leggen. Dit ter ondersteuning van het beperken van het verspreiden van het virus en ter bescherming van de gezondheid van onze leden en hun dierbaren in hun directe omgeving.

Daarom schorten wij met onmiddellijke ingang de competitie en bekercompetitie op tot en met 31 maart. Wij volgen de verdere ontwikkelingen op de voet en houden jullie dmv de ACDC webpagina en de ACDC facebookpagina op de hoogte. Daarnaast worden de teamcamptains per whatsapp geïnformeerd.

Als er vragen zijn, dan kun je terecht bij mij, of één van de andere bestuursleden.

Namens het bestuur,
Jan Maarten van der Valk

 

UITSLAG LOTING BEKER TOERNOOI

1/4 finales winnaars- en verliezersronde
De uitslag van de loting voor de kwart finales van het bekertoernooi is bekend en staat in “teambeheer”.
In de winnaarsronde wordt vanaf de kwartfinale een extra set koppels gespeeld: 301-best-of-3 dubbel-in-dubbel-uit. Net als in de winnaarspoules mag er niet met dezelfde koppels gespeeld worden in de verschillende koppelpartijen.

De wedstrijden (en daarmee de uitslag van de loting) vind je hier:
winnaarsronde
verliezersronde

Veel succes!

COMPETITIE DEEL 2

De indeling en het wedstrijdschema voor het tweede deel van de competitie zijn klaar! Hoewel zichtbaar in de app van Teambeheer is het nog niet mogelijk de schema’s te zien op de website. Hier wordt aan gewerkt. De wedstrijden beginnen weer op maandag 6 en dinsdag 7 januari!
De volgende wedstrijden zijn gepland voor deze dagen (thuisteam eerstgenoemd).

Let op: in de winnaarspoules worden nu extra wedstrijden gespeeld zoals besloten tijdens de laatste ALV: Na de 4 singles volgen 2 koppelpartijen 301 best-of-3 dubbel-in-dubbel-out, daarna de gebruikelijke 2 koppelpartijen 501 best-of-3 en de teamronde.

Maandag winnaarspoule

Barretje 1
– Rockey’s 2
4All Doorgaan
– Barretje 3 bier 1 fris
Dubbel 10
– Stout 1
Rockey’s 1
– Barretje No Excuses

Maandag funpoule

Pegasus 1
– Pegasus 2
Street
– Barretje 58
St Marten 1
– Unibar

Dinsdag winnaarspoule

Oldies
– 4All 1
Barretje No. Zoveel
– Attamottamotta
Feestbeesten
– Dartbeesten
FC Doorpakken
– Murphy’s 1

Dinsdag funpoule

Dartgoat
– Bye
Bald and the Beautiful
– St Marten 2
Party Animals
– Feest “Diva’s” Beesten
4All 2
– Barretje Starz

ACDC KERSTTOERNOOI 2019

Ook dit jaar vindt er weer een ACDC Kersttoernooi plaats. Dit evenement is op zondag 29 december en de locaties openen om 13:00 uur (toernooi start om 14:00 uur). Zoals de traditie voorschrijft vindt het toernooi plaats in “Café 4All” en “Het Barretje no. 15”.
Inschrijving is mogelijk via de website (klik hier). Mocht je je niet via de website kunnen inschrijven, doe dat dan in persoon aan de bar van Café 4All, Barretje no. 15, of bij Dubbel10.
De kosten bedragen 5 EUR pp en voor een buffet wordt gezorgd.

Let op: het Kersttoernooi is alleen opengesteld voor de leden en oud-leden van de ACDC.

UITSLAG LOTING BEKER TOERNOOI

1/8 finales winnaars- en verliezersronde
Uitslag van de loting voor de 8e finales van het bekertoernooi. Het verliezen in de wedstrijd betekent uitschakeling in het toernooi.

Deze ronde wordt gespeeld op 16 respectievelijk 17 december (thuisspeeldag van het eerst genoemde team, tevens de speellocatie voor de wedstrijd).

Winnaarsronde

Murphy’s 1
– Barretje 3 bier 1 fris
Oldies
– Stout 1
Dart Goat
– F.C. Doorpakken
Dubbel 10
– Attamottamotta
Feestbeesten
– 4All 2
Barretje 1
– Pegasus 1
Barretje No. Zoveel
– Rocky’s 2
Dartbeesten
– bye

Verliezersronde

Feest”Diva’s”Beesten
– St. Marten 1
Pegasus 2
– Rocky’s 1
Barretje No Excuses
– Party Animals
Street
– Bald and the Beautiful
4All Doorgaan
– Baretje Starz
St. Marten 2
– 4All 1
Barretje 58
– bye
Unibar
– bye

Succes!

VERVOLG COMPETITIE

Vervolg maandagcompetitie na afronding van poules A en B.
De nummers 1 t/m 4 van beide poules plaatsen zich voor de WINNAARSPOULE, deze start op maandag 6 januari 2020.
Hierdoor ontstaat er een poule van 8 teams, deze spelen wederom 2 keer tegen elkaar. De nummers 1 t/m 4 van de winnaarspoule plaatsen zich uiteindelijk voor de play-offs om het algehele kampioenschap van de ACDC. De nummers 5 t/m 8 van de winnaarspoule plaatsen zich voor de play-offs voor de Best-of-the-rest finaledag.
De nummers 5 t/m 7 van beide poules plaatsen zich voor de FUNPOULE, ook deze start op maandag 6 januari 2020. Hierdoor ontstaat er een poule van 6 teams, deze spelen 3 keer tegen elkaar. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de teamfinaledag, de nummers 3 t/m 6 spelen in 1 play-offwedstrijd om de resterende 2 plaatsen op de teamfinaledag.

Vervolg dinsdagcompetitie na afronding van poules C en D.
De nummers 1 t/m 4 van beide poules plaatsen zich voor de WINNAARSPOULE, deze start op dinsdag 7 januari 2020.
Hierdoor ontstaat er een poule van 8 teams, deze spelen wederom 2 keer tegen elkaar. 
De nummers 1 t/m 4 van de winnaarspoule plaatsen zich uiteindelijk voor de play-offs om het algehele kampioenschap van de ACDC. De nummers 5 t/m 8 van de winnaarspoule plaatsen zich voor de play-offs voor de Best-of-the-rest finaledag.
De nummers 5 t/m 7 van poule C en de nummers 5 t/m 8 van poule D plaatsen zich voor de FUNPOULE, ook deze start op dinsdag 7 januari 2020. Hierdoor ontstaat er een poule van 7 teams, deze spelen wederom 2 keer tegen elkaar.
De nummer 1 van de funpoule plaatst zich voor de teamfinaledag, de nummers 2 t/m 7 van de funpoule spelen de play-offs om de resterende 3 plaatsen op de teamfinaledag.

NIEUWE SPEELLOCATIE PEGASUS TEAMS

Met onmiddellijke ingang is de speellocatie van beide Pegasus teams veranderd in Mick O’Connells (Korenstraat 2-2a, 6811 GT Arnhem)

OVERZICHT COMPETITIE 2019/2020

Klik hier voor een pdf bestand met alle speeldata.
Tip: druk het overzicht af en hang het op in je speellocatie

BEKER COMPETITIE

De loting voor de eerste ronde van het beker toernooi heeft plaatsgevonden. De eerste wedstrijden zijn opgenomen het team overzicht van wedstrijden op de team pagina (je komt op je teampagina door op je teamnaam te klikken). De eerste ronde wordt gespeeld op maandag 30 september en dinsdag 1 oktober.

Klik hier voor het overzicht van alle wedstrijden in het bekertoernooi.

INDELING SEIZOEN 2019-2020 BEKEND

Op de website vindt je op dit moment de poule indeling en de wedstrijden voor seizoen 2019-2020! Kijk hiervoor onder “competitie”.

NOTULEN ALV

Hier vind je de notulen van de ALV van 28 mei 2019.