Het Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk regelement (HHR) is in feite het “wetboek” van de vereniging. Hierin kun je lezen wat de regels zijn die de ACDC hanteert met betrekking tot zaken als de dartbanen, inschrijvingen, spelregels, het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
We raden vooral de teamcaptains aan om het HHR eens goed door te lezen.

Wil je aanvullingen, wijzigingen of andere zaken voorstellen aan het bestuur, mail dan naar de voorzitter.

Klik hier om de voorzitter je aanbevelingen te mailen.

Klik hier om het Huishoudelijk Reglement te bekijken.

In zaken waarin het HHR niet voorziet, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden bevat beslist het bestuur.