Onze Ereleden

Onderstaande personen zijn door de ALV uitgeroepen tot ereleden van de ACDC. Ereleden worden benoemd vanwege bijzondere verdiensten tegenover de vereniging.

Veel genoemd en veel geroemd

Via deze weg willen wij de initiator en oud voorzitter van de ACDC, Lars Meijer, danken voor zijn inzet om van een idee een heuse competitie te organiseren. Zonder zijn initiatief, enthousiaste inzet en doorzettingsvermogen had de ACDC niet geweest wat het nu is.

De “Die Hard”

Degene die na Lars de voorzittershamer overnam is Almar Kuchlein geweest. In totaal is hij 8 jaar bestuurslid geweest van onze vereniging en heeft gezorgd voor de solide basis, zowel qua aantallen leden als financieel waar we nu nog van profiteren.

De Stille kracht

9 jaar lang heeft hij, Herman Bouman, als penningmeester onze vereniging financieel gezond gehouden. Bij bestuursvergaderingen, wanneer de overige bestuursleden weer eens in een hevige discussie waren beland, konden ze er altijd op rekenen dat Herman iedereen weer op zijn plaats zette door een fijne ‘one-liner’. Hierdoor is hij lange tijd de bijna onmisbare “stille kracht” geweest van de vereniging.

De Blijverd

In het totaal 10 jaar (met tussenpozen) heeft Arjan Aaldering in het bestuur de functie van secretaris vervuld. Verder heeft hij 12 jaar lang de website beheerd als webmaster. Hij heeft in al deze jaren ook altijd zeer nauw samengewerkt met de wedstrijdsecretarissen om ervoor te zorgen dat de resultaten van de competitie juist op de site verschenen.
Vanwege zijn langjarige betrokkenheid in het bestuur heeft het bestuur en de leden van de ACDC besloten dat Arjan Aaldering uitgeroepen moest worden tot erelid van de vereniging.