Bestuurstaken en verdeling

Voorzitter

De voorzitter, Dennis ‘Doehki’ Speijers,  is verantwoordelijk voor het functioneren van de ACDC als geheel. Hierbij kan je denken aan de representatie van de ACDC t.o.v. derden, opstellen en beheren van reglementen, klachtenafhandeling en de dagelijkse leiding van het bestuur. Verder houdt de voorzitter zich (mede-)bezig met het organiseren van ACDC-events en alle niet bij andere bestuursleden benoemde werkzaamheden.

Mailadres: dennisspeijers@hotmail.com

Penningmeester

Hiervoor is Ruud Verhoeven verantwoordelijk. Je kunt bij hem terecht voor zaken m.b.t. de contributie en lidmaatschapsbetalingen. De penningmeester heeft zich verplicht tot:

 • het bijhouden van een deugdelijke en overzichtelijke boekhouding volgens de wettelijke regels.
 • het inzage geven in de  financiële huishouding van de ACDC aan de kascommissie.
 • het verwerken van alle teambetalingen en kan indien gewenst kwitanties uitschrijven.

Mailadres: ruudv180@hotmail.com

Secretaris

Joshua van Rootseler is aangesteld als secretaris. Je kunt bij hem terecht voor zaken m.b.t.de inschrijvingen, adreswijzigingen, mutaties in het team. De secretaris heeft zich verplicht tot:

 • het goed registreren van de teamgegevens
 • het goed registreren van de ledengegevens
 • het opmaken van de verslagen van de diverse vergaderingen

Mailadres: secretariaat@acdcdarts.nl

De Wedstrijdsecretaris

Hiervoor is Laurens de Koning verantwoordelijk. Je kunt bij hem terecht met vragen of opmerkingen over fouten en wijzigingen met betrekking tot het wedstrijdschema en de uitslagen.

Een partij verzetten of afgelasten moet altijd gemeld worden aan de wedstrijdleiding.

 • Beide teamcaptains dienen zo spoedig mogelijk de uitslagen en scores invoeren via teambeheer (tip: doe dit samen tijdens de wedstrijd of direct na afloop).
 • Score formulieren inleveren bij het Het Barretje Nr.15, in de brievenbus.
 • Uiterlijk de eerste woensdag na je speeldag moet je scoreformulier binnen zijn.
 • Het thuisspelende team en/of teamcaptain is hiervoor verantwoordelijk.
 • De uitslagen (ranking) worden elke week op deze site gepubliceerd.

Mailadres: koninglaurens@hotmail.com

Diversen

Webmaster: Arjan Aaldering – wemaster@acdcdarts.nl